We werken aan een tijdelijk paviljoen

16 december 2023 update

De units voor ons tijdelijk paviljoen zijn geplaatst.
Het gaat nog wel een aantal maanden duren voordat we ze kunnen gebruiken maar er is weer een mooie stap gezet.
De bouwvergunning is aangevraagd, maar nog niet binnen. We mochten ze wel alvast op ons terrein plaatsen. Als de vergunning binnen is kunnen we de nutsvoorzieningen gaan regelen.

Er moet nog heel veel gedaan worden voordat ze in gebruik genomen kunnen worden, en weet, vele handen maken licht werk! Vind je het leuk om aan dit project mee te werken, denk bijvoorbeeld aan elektriciteit, water, riolering, timmerwerk, enz., neem dan contact op met Yvette Joosten.

4 december 2023

Het visieplan, met een schets van de toekomst van het gehele sportpark, geeft uitzicht op een eigen paviljoen op langere termijn. Het biedt echter geen oplossing voor de komende paar jaar.
Onze samenwerking met de Vlijmense Boys is goed qua gebruik van hun paviljoen op drukkere momenten. Helaas is het geen oplossing voor alle tijdstippen waarop we een eigen onderkomen nodig hebben.
Binnen het bestuur hebben we daarom de afgelopen periode gekeken naar een tijdelijke oplossing voor ons paviljoenprobleem en hebben we besloten om een aantal woonunits aan te schaffen, die als tijdelijk clubhuis kunnen dienen.

Hierover hebben we goed overleg gehad met de gemeente en een principeverzoek ingediend. De uitkomst van het principeverzoek is positief, maar dat betekent dat we nog niet dat we een omgevingsvergunning hebben. Die aanvraag wordt nu voorbereid. Desondanks hebben we afgesproken dat de units geplaatst mogen worden. De plaats van de units is op de huidige minibanen. Er moet nog behoorlijk wat gebeuren, voordat de units in gebruik mogen en kunnen worden genomen.
Dit pakken we de komende weken op.
We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Bericht delen:

Wil je lid worden of eens kennis maken met tennis of padel? Klik hier :