LTC de Hoge Heide

Onze vereniging is opgericht op 21 november 1969 en koninklijk goedgekeurd 16 januari 1976. De club is met een ledenaantal van ongeveer 900 leden, een van de grootste in het district Den Bosch van de KNLTB. Het KNLTB-verenigingsnummer van LTC De Hoge Heide is 55962. De accommodatie bestaat uit 16 verlichte kunstgras-banen, 2 padelbanen en 2 miniveldbanen. 

Missie en visie van onze tennisvereniging

Wij, tennisvereniging LTC De Hoge Heide, vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op ontwikkelingen binnen onze vereniging en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom hebben wij in 2014 onze missie en visie opnieuw tegen het licht gehouden. Een missie is datgene wat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen in deze organisatie staan, wat hun identiteit is en wat hun waarden zijn.

Onze vernieuwde missie 

LTC De Hoge Heide is een maatschappelijk betrokken vereniging die de tennissport in brede zin aanbiedt aan met name de inwoners van de gemeente Heusden. 
Hiermee bevordert zij sportieve, recreatieve en prestatieve mogelijkheden voor jeugd, jong volwassenen, senioren en veteranen. 

Waarden die centraal staan zijn:  

'wij-gevoel' - ontspanning - gezelligheid – tennisplezier - presteren naar vermogen – laagdrempeligheid. 

Gestreefd wordt naar een hoge mate van ledenbetrokkenheid en -tevredenheid binnen alle doelgroepen, waarbij speciaal wordt ingezet op de betrokkenheid van jeugdleden en jongvolwassenen om zo vroeg mogelijk binding met de vereniging te creëren. 

 

Wil je lid worden of eens kennis maken met tennis of padel? Klik hier :