Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

In Memoriam

Helaas heeft ons het droeve nieuwe bereikt dat ons erelid, de heer Wim Beuger is overleden op woensdag 2 januari j.l.

Wim was een van de grondleggers van onze tennisvereniging, die dit jaar inmiddels 50 jaar bestaat.

Daarnaast was Wim de 1e voorzitter van onze vereniging en heeft hij ook diverse andere rollen vervuld, waarbij wij ons hem herinneren als een warm, aimabel en betrokken mens.

Mede namens onze leden wensen wij Agnes, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

 

Bestuur LTC de Hoge Heide.   

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets