Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

Organisatie

ORGANISATIE 

BESTUUR 

COMMISSIES 

ERELEDEN 

LIDMAATSCHAP  

REGLEMENTEN


LTC De Hoge Heide is een grote club met 1000+ leden.

De organisatie is in handen van het bestuur en een groot aantal commissies.
De bestuurs- en commissieleden zijn op basis van vrijwilligheid benoemd in de betreffende functies en ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding.

Organigram:

Organigram HH

LTC de Hoge Heide is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan onze vereniging dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor (het voortbestaan van) onze vereniging.

LTC de Hoge Heide leert iedereen dat sporten in teamverband vooral „samenwerken‟ is. Dat geldt niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samen werken, samen de vereniging opbouwen, samen succesvol zijn. LTC de Hoge Heide bestaat 21 november 45 jaar

Een mooi moment om bij stil te staan. Ook een mooi moment om kort even terug te kijken naar onze historie, naar het heden en naar onze toekomst.

 In ons jaarboekje staat dat LTC de Hoge Heide is opgericht in 1969 door een fusie tussen Tennisvereniging de Vliedberg en SKV. Maar hoe zat dat nu precies?

Het begint bij het ontstaan van LTC de Vliedberg in 1963.  Het hoofd van de lagere school in de vliedberg, Dhr. Brands,  miste een aantal sportverenigingen. Er was bijvoorbeeld wel een voetbalclub, maar geen tennisvereniging. Lilly Belle stelde aan Dhr. Brands voor om een tennisclub op te richten en hij bracht op zijn beurt, Lilly in contact met Gon Verberkt, die daar ook een aantal ideeën over had.

Lilly en Gon vonden elkaar en ze gingen samen op pad om minimaal de 80 handtekeningen op te halen, die nodig waren om een vereniging op te richten. Dat lukte en hier vloeide LTC de Vliedberg uit voort, met in het begin zo’n 30 leden. 

In Vlijmen was Wim Beuger in die periode met eenzelfde initiatief bezig, Sport Kombinatie Vlijmen, of afgekort SKV. Dit was feitelijk een onderdeel van de gemeente, wat onder de afdeling sport viel. Ook hier waren ongeveer 30 leden. In die tijd werd tennis door de authentieke vlijmenaren gezien als elite sport, men ging veel liever voetballen. De leden van SKV kwamen dan vooral ook uit de groep “import”.

SKV en LTC de Vliedberg deelden de 2 velden die er waren. Veld 1 (nu ons veld 5) was voor LTC de Vliedberg en veld 2 (nu ons veld 6) was voor SKV.

Wim wilde de verengingen bij elkaar brengen en zette in op een fusie, maar dit was nog niet zo makkelijk.  Telkens als er jaarvergaderingen waren van de clubs, werd er door de leden van LTC de Vliedberg tegen gestemd. Men had het niet zo op “die Vlijmenaren”. De meerderheid in de Vliedberg bestond uit autochtonen en SKV bestond vooral uit allochtonen, of te wel “import”.

In Drunen bestond toen ook al, tennisvereniging de Klinkaert en Wim had daar contacten mee. Hier ontstond het idee om een soort van competitie op te zetten tussen Vlijmen en Drunen. De beste spelers van Vlijmen zouden dan tennissen tegen de beste spelers  van Drunen. Aangezien Vliedberg ook als Vlijmen werd gezien, moest er dus een gecombineerd team van SKV en LTC de Vliedberg worden samen gesteld. En zo geschiede. Onverwacht ging het best goed tussen de leden van SKV en de Vliedberg en dit bracht de mensen uiteindelijk dichter bij elkaar.  Wim wist uiteindelijk zijn doel te bereiken en de fusie werd een feit in 1969. Een nieuwe naam werd gekozen en LTC de Hoge Heide was geboren. Agnes Beuger heeft het logo destijds ontworpen en dit gebruiken we nog steeds.

In de loop der jaren kwam er meer en meer import in Vlijmen en de Vliedberg en dit had tot gevolg dat de vereniging behoorlijk kon groeien.  In 1983 waren er ongeveer 800 leden en later zouden we doorgroeien naar zelfs ruim 1300 leden.  We mogen inmiddels spreken van een hele mooie vereniging, een mooi park met maar liefst 16 velden, een imposant leden aantal en, last but not least, een groot aantal vrijwilligers , zonder wie onze vereniging niet kan functioneren.  LTC de Hoge Heide is een van de grootste verenigingen uit de regio.

Een vereniging op trots op te zijn. 

We zijn er van overtuigd dat we een mooie toekomst tegemoet kunnen zien. Natuurlijk zijn er de nodige uitdagingen, zoals het werven en behouden van leden, het privatiseringsvraagstuk waarover we met de gemeente in gesprek zijn en meer van dat soort zaken. Maar we hebben vele gemotiveerde vrijwilligers, die met elkaar de schouders er onder te zetten om het nog beter te maken.

Naast de oorspronkelijke oprichters, hebben heel veel mensen hieraan bijgedragen in de afgelopen 45 jaar en velen doen dat nog steeds. 

Omdat het onmogelijk is om iedereen daarvoor persoonlijk te bedanken, hebben we op de feestavond van de clubkampioenschappen de oprichters van onze vereniging en onze ereleden een bloemetje als dank aangeboden. Tevens hebben we op deze avond met het groot aantal  aanwezigen een toast uitgebracht  op een mooie, rijke 45-jarige historie,  op een mooie vereniging en op een zonnige en sportieve toekomst. 

 

Bestuur LTC de Hoge Heide

 

Het clublied is geboren

Ons eigen clublied heeft het licht gezien tijdens de feestavond van de Rabobank Big American Clubkampioenschappen 2014.

Geschreven door …

En de zang werd ondersteund door Henk en Marijn van Halder.

Afgelopen finale weekend is het lied diverse malen gedraaid en uit volle borst meegezonden door de aanwezigen leden.

Dat we het nog maar vaak mogen zingen….

 

Clubblied LTC de Hoge Heide

Toernooien, competitie, hier thuis of in het Land

Plezier en toppresaties, dat gaat zo hand in hand

Bokkenavond, Lady’s night, of samen als (v) echtpaar

Enorm tevreden met elkaar, zowaar, al 45 jaar.

 

Refrein

Wij hoge heide zijn een tennisclub

De allermooiste tennisclub

Een ieder is er welkom, op of naast de baan

Door niemand in het hier en nu, zijn wij nog te verslaan

 

Een pracht accommodatie, wel 16 banen groot

Waar menig tegenstander, zo dapper weerstand bood

Kijk van een puik terras naar de Lilly Bell Baan

Daar mag je als je goed bent, op gaan staan, en de finale slaan

 

Refrein

Wij hoge heide zijn een tennisclub

De allermooiste tennisclub

Een ieder is er welkom, op of naast de baan

Door niemand in het hier en nu, zijn wij nog te verslaan

 

Gezelligheid, sportiviteit en zeer proffesioneel

Een website een nieuwsbrief, maakt het tot een geheel

Het clubhuis kreeg een facelift, is weer van deze tijd

Dus los die tap, want 1 ding is een feit, ’t is vroeg weer sluitingstijd!

 

Refrein

Wij hoge heide zijn een tennisclub

De allermooiste tennisclub

Een ieder is er welkom, op of naast de baan

Door niemand in het hier en nu, zijn wij nog te verslaan

 

 

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets