Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

Lidmaatschap

ORGANISATIE

BESTUUR

COMMISSIES

ERELEDEN

LIDMAATSCHAP

REGLEMENTEN


Lid worden

Wilt u lid worden?

Voor senioren en junioren geldt geen wachtlijst (in het jaar waarin men 18 wordt is men senior!) Mail naar onderstaand adres met vermelding van naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Jan van Muijen
Parcivalring 319
5221 LH Den Bosch
tel. 06-22961872
email: j.vanmuijen@home.nl

Na het terugsturen van het inschrijfformulier naar de ledenadministratie worden de gegevens verwerkt en digitaal verstuurd naar de KNLTB. Gemiddeld duurt het 1 week alvorens de mutaties door de KNLTB zijn verwerkt. Daarna worden de lidgegevens door de ledenadministratie ingelezen in het electronisch afhangsysteem. Van dit afhangsysteem kan alleen gebruik worden gemaakt als het lid in het bezit is van een tennispasje.
Voor de aanmaak van tennispasjes voor nieuwe leden heeft de KNLTB in de periode maart t/m juli 1 week nodig. In de overige periodes worden er tennispasjes aangemaakt eens per maand op de laatste vrijdag. Tennispasjes voor nieuwe leden worden opgestuurd naar het huisadres.

Voor verdere vragen omtrent lidmaatschap en tennispasjes kunt u een Email sturen naar ledenadministratie.

De contributie per jaar (miv seizoen 2018) bedraagt:

voor junioren tot en met 10 jaar: €50,-
voor junioren van 11 tot en met 14 jaar: €77,-
voor junioren van 15 tot en met 17 jaar: €91,-
voor senioren van 18jr en ouder: €150,-

Bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli en 1 oktober gelden andere tarieven

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap van de vereniging loopt stilzwijgend door.

Indien leden hun lidmaatschap voor het volgende jaar wensen op te zeggen dient dit uiterlijk 1 december van het lopende jaar per brief of via Email te gebeuren bij de ledenadministratie.

Jan van Muijen
Parcivalring 319
5221 LH Den Bosch
tel. 073-5117857
email: j.vanmuijen@home.nl

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets