Lid worden van onze club?

Neem contact op via j.vanmuijen@home.nl of gebruik het aanmeld formulier.

Competitie

Informatie

De bijdrage voor deelname aan de competitie bestaat uit inschrijfgeld aan de KNLTB, administratiekosten en kosten van de ballen. U bent verplicht te spelen met de door de TC geleverde ballen.

Dispensatie voor 2 keer spelen in één speelweek wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden, evenals het inschrijfformulier, zijn op te vragen bij Nicole van Veldhoven. Dispensatie kan alleen worden aangevraagd middels een door de speler/speelster volledig ingevuld en ondertekend formulier.

Boetes door overtreding van het competitiereglement opgelegd door de KNLTB worden doorberekend aan degenen die deze kosten hebben veroorzaakt.

Met inschrijving voor de competitie verplicht u zich als team gedurende de weken dat de competitie loopt, beschikbaar te zijn, inclusief eventuele inhaal- en/of promotiewedstrijden.

Een VCL'er (Verenigings Competitie Leider) is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de competitiewedstrijden, o.a. door het baanschema in de gaten te houden. Hebt u interesse in deze functie, meldt u dan aan bij Astrid van der Heijden of Nicole van Veldhoven.

Voor vragen betreffende de competitie:

 

Peiling

Ik wil het jaarboekje graag nog gedrukt ontvangen?

Inloggen Afhangbord

Laatste tweets